Protetyka stomatologiczna

Protetyka stomatologiczna

Protetyka zajmuje się uzupełnieniem braków zębowych (zarówno pojedynczych jak i mnogich) oraz odbudową i poprawą wyglądu zębów. Ma na celu nie tylko przywrócenia pacjentowi poprawy jakości jego życia, zwłaszcza w zakresie estetycznym ale także utraconej funkcji żucia. Uzupełnienia protetyczne dzielimy na stałe oraz ruchome.

Uzupełnienia ruchome – są to wyjmowane uzupełnienia protetyczne :

Protezy całkowite

Protezy częściowe

Oferujemy protezy szkieletowe, acetalowe i akronowe.

Uzupełnienia stałe – są przymocowane za pomocą cementu :

Korony – osadzane na pojedynczych uprzednio oszlifowanych zębach :
metalowe
metalowo – ceramiczne

Mosty – osadzone na dwóch zębach filarowych i mogą zastąpić nawet do kilku zębów

Licówki – wyróżnia się porcelanowe lub kompozytowe, które są przyklejane do powierzchni wargowej zęba w celu zmiany kształtu zęba lub koloru

Endokorona / overlay – tzw. nakłady, najczęściej wykonane z materiałów kompozytowych bądź ceramicznych